Kafedraning ilmiy mavzusi

“Оказание медицинских услуг, ранняя диагностика, лечение и профилактика неинфекционных заболеваний в условиях первичного звена здравоохранения”

Kafedraning 2017-2018 o‘quv yilida chop etilgan materiallari:

  • Respublika miqyosida maqolalar –  3 tа
  • Respublika miqyosida tezislar  –  34 tа
  • Xalqaro  miqyosda  maqolalar – 12 tа
  • Xalqaro miqyosda tezis  – 13 tа
  • Uslubiy qo‘llanmalar – 3 tа
  • Ilmiy ish natijasini amaliyotga tadbiq etish – 2 tа
  • Patent  – 1 tа

Kafedrada amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar::

F.I.Sh. Ilmiy ish  mavzusi Reja Ilmiy rahbar
1. Gulyamova Sh.S. “Повышение эффективности профилактики и лечения ГБ на уровне ПЗЗ” 2018-yil 15-dekabrda dissertatsiya himoyasi Prof. A.G.Gadayev
2. Yusupov O.F. “Улучшение качества медицинских услуг эндокринологическим больным в ПЗЗ” 2019-yilga dissertatsiya himoyasi rejalashtirilgan Prof. B.X.Shagazatova

Kafedrada 2017-2018 o‘quv yilida chop etilgan metodik qo‘llanmalar


Kafedradagi ilmiy izlanishlarining natijasini amaliyotga tadbiq etilishi

Kafedraning ilmiy ishi